חסר רכיב

החברה הכלכלית

החברה כלכלית לפיתוח מרחבים פועלת כזרוע ביצועית, יעילה של המועצה. החכ"ל מפתחת, מרחיבה ומשדרגת ישובים ותיקים וכן אזורי תעשייה ומבני ציבור. כמו כן החכ"ל אחראית על פיתוח נופים ושטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים) בכל יישובי המועצה, על-פי חזון ראש המועצה ובשיתוף פעולה עם ראשי הוועדים בישובים.

תפקידי החברה
  • קידום תוכנית מתאר ופל"ח במועצה (פעילות לא חקלאית במגזר המושבי)
  • קידום סטאטוטורי
  • פיקוח על פיתוח תשתיות

יצחק תורג'מן - מנהל החברה
טלפון 9929478- 08
פקס 9929476- 08
דוא"ל itzhak@merchavim.org.il

יצחק עזרא - רכז פרוייקטים
טלפון 08-9929477
פקס 08-9929476
דוא"ל iezra@merchavim.org.il
חסר רכיב