חסר רכיב

פרשת במדבר, א' בסיוון תשע"ג

השבוע ציינו את יום ירושלים, ובשבת זו, שלפני חג מתן תורה, חג השבועות, אנחנו קוראים בפרשת השבוע את פרשת במדבר, הראשונה בספר הנקרא בשם זה. פרשת במדבר עוסקת במפקד של בני ישראל שנעשה בשנה השנייה לצאת ממצרים. כמה אנשים לכל שבט ומי נשיא השבט. במרכזה של הפרשה בולט המעמד המיוחד של 22,000 בני שבט לוי. פעם אחר פעם, מציין הכתוב "והלווים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם". "אך את מטה לוי לא תפקוד והלוויים לא התפקדו בתוך בני ישראל". תפקידם היה לשאת את המקדש ואת כליו, לפרק ולהקים את המקדש ולשרת בו.

הפרשה מלמדת אותנו שיעור מאלף בחלוקה למעמדות. השבט המיוחד, שבט לוי, אומנם קיבל מעמד מיוחד, אבל זאת בגלל המשימות המוטלות עליו. לא זכויות- יתר, אלא חובות- יתר. ומעל כולם אליעזר בן אהרון הכהן הגדול שהיה נשיא נשיאי הלווים. ומספר המדרש: "ראה את השררה שהייתה בידו. ואת סבור מפני שהיה אדם גדול, היה נותן לאחרים שיטענו את הכלים (שהוא עצמו היה צריך לטעון אותם?), לא! אלא הוא בעצמו היה טוען".

הנה לנו שיעור חשוב בתורת המעמדות. המעמד מחייב (יותר) ולא נותן זכויות יתר.  

שבת- שלום,

שי חג'ג'

חסר רכיב