חסר רכיב

פרשת נשא, א' בסיוון תשע"ד


פרשת השבוע פרשת נשא, ובמרכזה מניין מטלות הנשיאים – המתנות שנשיאי שנים עשר השבטים מצווים להביא למקדש. המניין מייגע ומעורר תמיהה: כל נשיא מביא בדיוק אותן מתנות כמו כל נשיא אחר ובכל זאת טורח הכתוב ומפרט שוב ושוב את המתנות לכל נשיא בנפרד. השאלה הנשאלת מדוע והשאלה הזאת קשה במיוחד נוכח העובדה שהתורה מקפידה מאוד לקמץ במילים ולכל מילה הנכתבת בה יש משמעות חשובה. התשובה, נדמה לי ברורה. הכתוב מייחס חשיבות לכל נשיא ולכל מתנת נשיא. גם אם מדובר באותה מתנה בדיוק הכתוב מכבד כל נשיא בפירוט של מתנתו כדי להדגיש את חשיבותו ואת חשיבותה. כך צריך לנהוג לא רק בנשיאי עדה, לא רק בנכבדים, אלא גם כל אדם בחברו, בכבוד, בהערכה. כל אחד חשוב כשלעצמו.

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב