חסר רכיב

פרשת קרח, כ"ט בסיוון תשע"ג

פרשת השבוע, פרשת קרח, נראית כאילו כוונה לאירועי השבוע האחרון.

קורח, כידוע, היה עשיר מופלג. בלשון ימינו היינו מכנים אותו טייקון. הוא שהנחיל לנו את הביטוי  "עשיר כקורח". כנראה לא במקרה, דווקא הגביר העשיר הוא זה שמארגן את ההתקוממות נגד ההנהגה של משה. וכך הוא אומר: "כי כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנשאו על קהל ה'". בעיניו של קורח, עושרו המופלג הוא שמקנה לו מעמד השווה לזה של המנהיג משה. בעיניו, מעמדו של משה כמנהיג, נותן לו הזדמנות להתעשר.

וזאת הסיבה שמשה רבנו משיב לטענות נגדו בדברים שנשמעים תמוהים "לֹא חֲמוֹר אֶחָד מֵהֶם נָשָׂאתִי וְלֹא הֲרֵעֹתִי אֶת אַחַד מֵהֶם" לכאורה דברים תמוהים. הרי קורח ועדתו לא האשימו את משה בהתעשרות על חשבון הציבור, אלא בהתנשאות. אבל הדברים של משה ברורים מאד כאשר זוכרים מי הוא שיזם את ההתקוממות. המדובר בקורח העשיר שבעיניו ההנהגה היא מתכון לצבירת עושר.

הדבר העיקרי שיש ללמוד מהפרשה היא חובתו של איש הציבור, המנהיג, לנהוג בשקיפות מלאה ולמסור דין וחשבון מלא לציבור על מעשיו.

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב