חסר רכיב

פרשת דברים, ה' באב תשע"ג

פרשת השבוע היא פרשת דברים והשבוע גם חל יום צום תשעה באב.

נדמה לי שאין מי שמכיר את האגדה על קמצא ובר- קמצא שבגלל הסכסוך ביניהם חרבה ירושלים. קיצור המעשה: עשיר מופלג אחד ערך סעודה שאליה הוזמנו כל החכמים והמפורסמים. מעבדו הוא ביקש להזמין לסעודה את שנוא- נפשו, בר קמצא. כשראה העשיר את בר- קמצא הוא סילק אותו בגסות ולא הסכים להשאיר אותו גם כשבר- קמצא הציע לשלם מכיסו את כל הסעודה. בר- קמצא, שנעלב גם מכך שהחכמים שישבו שם, לא התערבו למענו, החליט להתנקם והלך לקיסר הרומאי ואמר לו שהיהודים מורדים בו. להוכחת דבריו הוא הציע לקיסר לשלוח עגל להעלות אותו לקורבן במקדש. בדרך לירושלים הטיל בר- קמצא מום זעיר בשפתי העגל. החכמים שגילו את המום התלבטו אם להקריב אותו, שהרי אסור להקריב קורבנות עם מומים. מנגד, הם חששו שהקיסר יכעס ויתנקם בהם. הלכו חכמים להתייעץ עם החכם הגדול, זכריה בן אבוקלס והלה אסר את העלאת הקורבן. הקיסר הזועם ראה בכך עדות למרד של היהודים והחריב את ירושלים.

על- פי האגדה הזאת נולד הביטוי שנאת חינם. בגלל שנאת חינם (בין העשיר לבין בר- קמצא) חרבה ירושלים.

אבל, לא פחות מזה חשוב עוד לקח אחד, שנסח חכם אחר "בגלל ענוותנותו של זכריה בן אבוקלס חרבה ירושלים". בלשוננו היום אפשר לנסח זאת כך: בגלל צדיקות מוגזמת של זכריה בן אבוקלס ארע החורבן. אילו היה מתפשר ומתיר את הקרבת הקורבן כדי שלא להכעיס את הקיסר, האסון היה נמנע.

כדאי לזכור את שני הלקחים האלה בערב תשעה באב: לא לשנוא זה את זה וגם: היה חכם לא רק צודק.  

אשמח לקבל מכם תגובות והצעות.

שבת- שלום,   

שי חג'ג'


   

 

 

חסר רכיב