חסר רכיב

פרשת ראה, כ"ו באב תשע"ג

פרשת ראה – הבחירה החופשית

פרשת השבוע, פרשת ראה, עוסקת ביסוד החשוב ביותר של היהדות – רעיון הבחירה החופשית. "ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם...והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם... כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר ה' אלוקיכם נותן לכם... ושמרתם לעשות את כל החוקים והמשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום".

יש מתח מובנה בין שני הרעיונות האלה. מצד אחד, הבורא נותן לעם מצוות עשה ומצוות לא-תעשה ועל פיהן הם מחויבים לנהוג. לבחור בטוב. אולם כאן ניתנת לבני ישראל אפשרות הבחירה. אתה רשאי לבחור אם ללכת בדרך הישר או לסור מהטוב ולדבוק ברע.

ניתן לשאול – מדוע לא הציע הבורא לברואיו רק את הטוב? הרי הוא כל יכול, הוא בוודאי יודע מה טוב לאדם ומה רע עבורו. מדוע לא כיוון את כולנו להיות צדיקים גמורים? וזהו הרעיון היסודי ביהדות: אי אפשר לתת פרס על מעשה טוב שנעשה בכפייה. עצם ההתלבטות שלנו בין הטוב לרע, עצם הבחירה שאנחנו בוחרים בטוב, הופכת אותנו לאנשים טובים יותר.

הבחירה היומיומית שלנו בין המעשה הרע, האנוכי, שלפעמים הוא מפתה, לבין המעשה הטוב שלעתים קרובות הוא קשה יותר, הופכת אותנו לאנושיים וטובים יותר.

שבת- שלום,   

שי חג'ג'


 

חסר רכיב