חסר רכיב

פרשת כי תבוא, י"ז באלול תשע"ג

פרשת השבוע, כי תבוא, מתחילה במצווה מיוחדת במינה - מצוות הבאת הביכורים. האדם מצווה לקחת "מראשית כל פרי האדמה" בשדהו ולהביא אל הכהן "אשר יהיה בימים ההם", להגיש לו את מנחת הביכורים ולומר תפילה בנוסח קבוע.

מצוות הביכורים מיוחדת בכך שהיא שייכת לסט של מצוות הקרויות "מצוות התלויות בארץ" כלומר - מצוות שיש לקיים אותן רק בארץ ישראל. לא במקרה המצווה הזאת, התלויה בארץ, קשורה לתבואת האדמה. אין קשר יותר עמוק של אדם ושל עם לארצו מאשר דרך עבודת האדמה - עבודה שגם אנחנו עוסקים בה. 

שבת שלום
שי חג'ג'
חסר רכיב