חסר רכיב

פרשת ניצבים וילך, כ"ד באלול תשע"ג

את פרשת השבוע, ניצבים וילך, אפשר לראות ככינון הדמוקרטיה. אוסף השבטים והערב רב שנלווה אליהם עומדים לפני הכניסה לארץ ואז הם מצטווים להתלכד לאומה אחת: "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם. ראשיכם שבטיכם,זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב מימך. לעוברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו".

לאחר ארבעים שנות נדודים, לקראת הכניסה לארץ, יש צורך לגבש את העם, בלי הבדל מעמד או גיל. "למען הקים אותך היום לו לעם". השוויון הוא תנאי לקיומו של אוסף השבטים כעם.

אבל בכך לא די. לא די השוויון במעמד, בגיל, ובמשרה. יש גם שוויון בדורות. "ולא אתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת... כי את אשר עימנו היום ואת אשר איננו פה עימנו היום". עלינו, בני הדור הנוכחי, לדאוג גם לצרכים של הדור הבא. זהו שוויון אמיתי. בלי הבדל דעה, עדה ומעמד – ובלי הבדל דורות.

כך אני רואה את תפקידי כאיש ציבור העומד בראש המועצה האזורית מרחבים. השבוע, כשנפגשתי עם חברות הוועדה לקידום מעמד האישה, דנו בנושא המגדר והשוויון. עסק/ ארגון מצליח, כמו גם קהילה מצליחה, מורכבים מקבוצת חברים הטרוגנית ומגוונת. כך נמשיך לנהל את המועצה וגופים מטעמה - ננהג בשוויון לכולם על פי צורכיהם ונדאג לדורות הבאים.

שבת שלום

שי חג'ג' 

חסר רכיב