חסר רכיב

מילים לשמחת תורה

חג שמח,

מחר, בעיצומו של יום החג הקרוי שמחת תורה, נקרא את הפסוקים העצובים המספרים את סיפור מותו של המנהיג הדגול ביותר שקם לישראל מעולם."וימת שם משה עבד ה'... ויקבור אותו בגי בארץ מואב... ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה... ומשה בן 120 שנה במותו, לא כהתה עינו ולא נס ליחו...ויבכו בני ישראל את משה ...שלושים יום – וייתמו ימי בכי אבל משה".

הנה לנו הדרך להיפרד . שלושים יום של אבל ובכי  - ואז מתחילה תקופה חדשה "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה... וישמעו אליו בני ישראל".

אין להאריך באבל. יש לקבל את הדין. המבט נישא תמיד קדימה.

חג שמח

שי חג'ג'

חסר רכיב