חסר רכיב

פרשת בראשית, כ"ג בתשרי תשע"ד

שבת שלום

פרשת השבוע, פרשת בראשית, היא אחת המרתקות בתורה אבל גם אחת המעורפלות והלא ברורות. מתי נברא האור? האם ביום הראשון שבו כתוב "ויאמר אלוקים יהי אור" או ביום הרביעי שבו "ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים"? והאישה, מתי היא נבראה, האם יחד עם האדם, כפי שנאמר "ויברא אלוקים את האדם בצלמו... זכר ונקבה ברא אותם", או אחר כך "ויקח אחת מצלעותיו ...ויבן ה' אלוקים את את הצלע... לאישה ויביאה אל האדם"?

ויש עוד שאלות רבות ובהן השאלה – מה היה החטא החמור של אדם וחוה בגן עדן? מדוע אסר הבורא על האדם לאכול מעץ הדעת, דווקא? והאם בשל כך, משום שאכלו מעץ הדעת, נגזר על בני האדם שלא לחיות לנצח?

השאלות האלה אינן פשוטות. אני מבקש להציע תשובה לחידת חטא האדם הראשון. עץ הדעת לא היה בעל פרי מיוחד. זה היה עץ רגיל לגמרי. כאשר ברא הבורא את האדם, הוא ידע שצריך לרסן אותו ולהציב לו מגבלות, אחרת יחשוב האדם שהוא האל. לכן ציווה עליו באופן שרירותי שלא לאכול מעץ אחד שלו, הוא קורא "עץ הדעת, טוב ורע".

הלקח ברור: חשוב להכיר במגבלות שלנו כבני אדם. לא הכל אנחנו מבינים ויודעים.

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב