חסר רכיב

חג סוכות שמח

חג סוכות שמח,
ארבעת המינים שנהוג ליטול בחג, מזכירים לנו את ארבעת הבנים שבהגדה של פסח – הרשע, והתם והחכם וזה שאיננו יודע לשאול. גם ארבעת המינים רומזים, כל אחד, לקבוצה מסוימת בעם ישראל, כל קבוצה והמעלות והחסרונות שלה – אלו שיש בהם תורה אבל אין בהם מעשים טובים (כן, יש כאלה!) שאותם מייצג הלולב, אלו שיש בהם מעשים טובים, אבל אין בהם תורה (גם כאלה יש!) שאותם מייצג ההדס וכדו'. כולם כולם – ישראל הם. "וייעשו כולם אגודה אחת" שבה אין קבוצה אחת פוסלת את האחרת. 
חג סוכות שמח ושנהיה כולנו מלוכדים ומאוחדים.
שי חג'ג'
חסר רכיב