חסר רכיב

דברים ליום הכיפורים

ערב יום הכיפורים, אני מבקש לפנות אליכם, תושבי מרחבים ולבקש סליחה.

סליחה אם פגעתי בשגגה. סליחה אם לא הצלחתי לקיים את כל מה שהתחייבתי לעשות. סליחה אם לא גיליתי את הרגישות הראויה למצוקה של אדם או של משפחה.

יום הכיפור מוכר כיום של תשובה. אבל השם המתאים לו לא פחות הוא יום הסליחה. אני מצווים לבקש סליחה  - "על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו" – ואנחנו גם חייבים  לסלוח." אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה".

שי חג'ג'

חסר רכיב