חסר רכיב

פרשת נח, ל' בתשרי תשע"ד

פרשת השבוע, פרשת נח, עוסקת, כידוע, במבול שהביא הקב"ה על הארץ. "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ."

הקב"ה מצווה על נח לבנות תיבה ולהכניס אליה את בני ביתו וגם חיות. וכך אומר הקב"ה לנח: "מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, שניים, איש ואשתו."

כמו הבאת הקורבנות, גם כאן, אין הקב"ה אומר "מן הבהמה הטמאה" אלא "מן הבהמה אשר לא טהורה היא".

ומכאן למדו חז"ל שיעור חשב: "עקם הכתוב שמונה אותיות ובלבד שלא להוציא דבר מגונה מפיו". אפילו הקב"ה, בתקופה של שחיתות עמוקה, מקפיד שלא לומר "בהמה טמאה", אלא "הבהמה אשר לא טהורה היא". 

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב