חסר רכיב

פרשת וישלח, י"ב בכסלו תשע"ד

פרשת השבוע וישלח מלמדת אותנו פרקים חשובים בניהול עימותים. גם העימות של יעקב ועשיו וגם העימות של שמעון ולוי עם אנשי שכם לאחר האונס של דינה.

נתרכז בהכנות שעושה יעקב לקראת המפגש עם עשיו אחיו. יש חשבון ארוך בין שני האחים וכזכור יעקב ברח מפני עשיו. עכשיו הוא שומע שעשיו בא לקראתו ואז הוא "מתקין עצמו לשלושה דברים, לדורון (מתנה) לתפילה ולמלחמה". 

בתחילה הוא מחלק את המחנה לשניים ושם את הנשים והילדים בנפרד, כדי שאם יהיה עימות צבאי הם יינצלו. אחר כך הוא מתפלל ולבסוף שולח מנחה (מתנה) לפניו אל אחיו.

חכמים כבר אמרו שמי שרוצה לעסוק במדיניות יניח את הפרשה הזאת לפניו וילמד ממנה.

בימים אלה, כאשר המתיחות עם אירן גדלה והוויכוח הוא אם לנקוט סנקציות או לבטל ואם לתקוף צבאית את מתקני הגרעין, הפרשה הזאת אקטואלית מתמיד.

שבת שלום

שי חג'ג' 

חסר רכיב