חסר רכיב

אשבול

מושב אשבול נוסד בשנת 1955 ע"י משפחות יוצאי כורדיסטן (עיראק ופרס) שהתגוררו במעברה בהוד השרון. שמו הראשון של המושב היה "שובל ג" והוא הוקם על שטחה של חברה חקלאית שהוקמה ע"י חברת אשבול ומכאן שמו של המושב.

שטחו של המושב הוא 6,400 דונם ושליש מתושביו מתפרנסים מחקלאות, שאר התושבים מתפרנסים מעבודת חוץ.

חינוך
תינוקות ופעוטון עד גיל 3 – במבועים
גן מגיל שלוש ועד סיום גן חובה – באשבול
בית ספר יסודי - במבועים
בית ספר תיכון בקריית החינוך מרחבים

מוסדות ציבור
במושב יש מועדון ילדים ונוער, בית עם, בית כנסת, מקווה, מגרש כדורגל ומגרש כדורסל.
בתכנון מועדון למבוגרים. תנועת נוער - האיחוד החקלאי.

הרחבה
ביישוב הולכת ומוקמת שכונת הרחבה בשם "מעלה מבועים".
הפרויקט כולו כולל 120 מגרשים. ארבע משפחות כבר גרות בשכונה.
26 מגרשים עדיין פנויים למכירה.

מזכירות
אהוד רייך - יו"ר ועד אגודה
מזכירות 08-9941915 (טלפקס)
טל. 050-5650766

וועד מקומי:
שם ומשפחה תפקיד ישוב נייד
דוואר ציון יו"ר ועד אשבול 050-7277962
דוד יעקב חבר ועד אשבול 050-8511358
יונה רמי חבר ועד אשבול 054-4258845
עוזיאל ראובן חבר ועד אשבול 050-4703719
דניאל דוידי סיגלית חבר ועד אשבול 050-9943758
חסר רכיב