חסר רכיב

פרשת וארא, כ"ד בטבת תשע"ד

פרשת וארא מספרת את בואם של משה ואחיו אהרון אל פרעה בדרישה להוציא את העם מן העבדות.

כדאי שנשים לב למושג "עבדות" או "עבודה". עבודה, בפרשות הראשונות בספר שמות, נקשרת עם עבודת פרך. זאת אומרת, משמעותה עבודה קשה, מפרכת. אבל לא תמיד זה היה כך. יש גם עבודה אחרת. המושג עבודה גם ניכר בהקשר אחר, של עבודה מתוך אהבה. וזאת העבודה שעבד יעקב ברחל כאשר יעקב הגיע ללבן הוא אמר לו "ברחל" כך יש לעבוד. לעבוד ב... להבדיל, יש לעבוד את. אגב, יש מושג נוסף של עבודה וזאת עבודת הקודש. שהוא גם מושג נפרד.

מכל מקום, צריך לזכור שאפשר שהעבודה תיעשה בצורה שתגרום כעס, תהיה לא נעימה, מפרכת. ואפשר שהעבודה תיעשה באהבה, לשם השגת מטרה. אני חש שאני עובד בכם, למענכם. באהבה.  

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב