חסר רכיב

פרשת יתרו, ט"ז בשבט תשע"ד

פרשת השבוע, פרשת יתרו. יתרו כהן מדין זוכה לכך שפרשה שלמה קרויה על שמו, ולא בכדי. יתרו, כידוע, הוא שקבע את סדרי החוק והמשפט האזרחיים לעם ישראל. הוא ולא אחר.

כאשר רואה יתרו את משה יושב ושופט את העם לבדו, הוא אומר לו: "לא טוב הדבר אשר אתה עושה נבול תיבול גם אתה גם העם". וזה מה שחשוב.

הסכנה איננה רק למשה, אלא גם לעם, ואז מציע יתרו למנות שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות ושפטו את העם.

ממש כמו היום, יש בית- משפט עליון, בית- משפט מחוזי, השלום. ניהול מערכת המשפט נעשית בצורה מסודרת ואמינה. צריך לשים לב עוד לדבר אחד, כל זה קורה לפני שניתנים עשרת הדיברות. סדר הדין האזרחי הוא לא פחות חשוב מאשר עבודת השם.

והשבוע, על רקע החשדות לערבוב בין מערכת החוק לבין אנשי הלכה ותורה, יש לדברים משמעות כפולה.

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב