חסר רכיב

פרשת תרומה, ל' בשבט תשע"ד

פרשת השבוע, פרשת תרומה, עוסקת בבניית המשכן. הקמת המשכן יש בה סתירה, לכאורה. מצד אחד, המשכן יוקם מתרומות שכל אחד מבני ישראל תורם  על פי רצונו. "מאת כל איש אשר יידבנו ליבו תקחו את תרומתי". מצד שני, המשכן והכלים ייעשו לפי מפרט מדויק שאסור להוסיף עליו ואסור לגרוע ממנו. "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו".

למה החומרים לבניית המשכן הם מכל איש לפי נדיבות ליבו ואילו הבנייה עצמה היא לפי מפרט מדויק?

ההסבר נמצא במלים האלה: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". אלוהים איננו זקוק לבית. מי שזקוקים לו הם בני ישראל. לכן הם נדרשים לעשות את המקדש בנדיבות לב. אבל גם נדיבות הלב חייבת להיות מאופקת. אין שום צורך להפריז בגודל ובפאר החיצוני.

איפוק . זה מה שחשוב.

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב