חסר רכיב

פתיחת קריאת הפרשיות בספר ויקרא, יום שישי ה' באדר ב' תשע"ד

השבת אנחנו פותחים בקריאת הפרשיות בספר ויקרא. ספר ויקרא מכונה גם "תורת כוהנים" והוא עוסק בפירוט רב בדיני הקורבנות לסוגיהם שהוקרבו בבית המקדש.

בין הקורבנות שבהם עוסקת הפרשה, קורבן חטאת, קורבן שמקריב מי שחטאו בשוגג. שלושה סוגים של קורבן חטאת מפרטת הפרשה, חטאת של היחיד, אזרח פשוט, חטאת ציבור וחטאת של איש ציבור.

כאן מפרט הכתוב שני אנשי ציבור המביאים קורבן חטאת, מנהיג רוחני ומנהיג פוליטי: " אם הכהן המשיח יחטא... אשר נשיא יחטא". כדאי לשים לב לניסוח השונה. הכהן, המנהיג הרוחני, עלול לחטוא "אם הכהן יחטא". המנהיג הפוליטי , לפי לשון הכתוב, יחטא בוודאות "אשר נשיא יחטא". יחטא בשוגג, כמובן.

כמה הבנה יש פה לתפקידו של איש הציבור. האיש הממונה על תקציבים גדולים ועל כוח אדם, על פרויקטים בתחומים שונים, בלי שום ספק  יטעה פעם או כמה פעמים. הוא עלול לשגות. גלו הבנה. אפשרו לו להקריב קרבן חטאת ולחזור למשימתו.

שבת שלום,

שי חג'ג'

חסר רכיב