חסר רכיב

פרשת מצורע, ג' בניסן תשע"ד

 

פרשת השבוע, פרשת מצורע, מוסיפה לעסוק באותו נגע שפוגע באדם בגלל לשון הרע.

מתברר שלא רק לשון הרע , הליכת רכיל, גורמת לנגע: בגמרא נאמר שעל שבעה דברים באים נגעים על האדם: לשון הרע, שפיכות דמים, גילוי עריות, שבועת שווא, גזל, גסות רוח וצרות עין. פגיעה בשמו של אדם ברכילות, מאחורי גבו, חמורה לא פחות מרצח, שפיכות דמים.  גסות רוח שקולה בחומרתה לשבועת שווא ולגזל.

כמה מהחטאים האלה אנחנו מכירים מסביבנו?

ועוד. שלושה הם שנפגעים בנגעים בעבירה של לשון הרע: האומר, השומע וזה שעליו נאמרו הדברים. לא די אפוא להימנע מרכילות – חובה גם להימנע מלהאזין לדברים רעים שאחרים מספרים.

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב