חסר רכיב

פרשת אמור, ב' באייר תשע"ד

פרשת השבוע, פרשת אמור, נקראת השנה לפני שני מועדים "חילוניים" הצמודים זה לזה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה ויום העצמאות. העיתוי מקרי,

 ובכל זאת אני רוצה להצביע על פסוק אחד בפרשה המתאים באופן מושלם ליום הזיכרון. "ושור או שה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד". חכמי היהדות נחלקו ביניהם, מה הטעם למצווה הזאת. מדוע אסור לשחוט בעל חיים ואת בנו באותו יום? היו מפרשים שתלו את הסיבה בצער בעלי חיים, שמא ישחט הבן לפני האם. האינסטינקט האימהי קיים גם אצל בעלי החיים ועל אחת כמה וכמה, אצל האדם.

ואת המצווה הזאת נקרא יום לפני שניאסף לחבק את המשפחות השכולות שהקריבו את הקורבן היקר ביותר, הכואב ביותר – את בניהן.

שבת שלום,

שי חג'ג'

חסר רכיב