חסר רכיב

פרשת קדושים, כ"ה בניסן תשע"ד

פרשת השבוע, פרשת קדושים, ובה פסוק חשוב מאד אבל גם לא ברור בהקשרו. "לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך". כל אחד משני חלקי הפסוק מובן. האיסור ללכת רכיל והאיסור לעמוד מנגד כאשר נשקפת סכנה לאדם אחר. מה שלא ברור הוא הקשר בין שני חלקי הפסוק. מדוע הובאו שניהם ביחד?
יכולים להיות לכך כמה הסברים אבל ההסבר הנראה לי מכולם הוא, אל תחריש כאשר אתה שומע רכילות העלולה לפגוע בחברך. גם אם אתה עצמך אינך שותף לדברי הרכילות, אינך מספר ואינך מקשיב, גם אז אתה מצווה להפסיק את הדיבורים הפוגעים באדם אחר. כי חיים ומוות ביד הלשון והוצאת שם רע ורכילות עלולות לפגוע באדם עד כדי סיכון חייו.
נזכור את זה כולנו בימים הבאים עלינו, ימי הזיכרון לשואה ולחללי מערכות ישראל וביום העצמאות.
שבת שלום
שי חג'ג'
חסר רכיב