חסר רכיב

פרשת בחוקותי, ט"ז באייר תשע"ד

פרשת השבוע, בחוקותי, מציגה את המקל – ואת הגזר ביהדות. "אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו – ונתתי גשמיכם בעיתם... והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע".

מי כמונו, המתפרנסים מעבודת האדמה, מבין עד כמה חשובים הגשמים בעיתם. לא די בכך שהגשם ירד. חשוב שהוא ירד במועד הנכון. גשם זלעפות במאי, כפי שאנחנו זוכרים, איננו גשם ברכה.

לא פחות מעניין מזה הוא סיומו של הפסוק הזה: "ואכלתם לחמכם לשובע – וישבתם לבטח בארצכם". מה הקשר בין השפע החקלאי לבין הרגשת הביטחון?

מתברר אם כן שיש קשר.

אין ביטחון בלי ביטחון כלכלי! כאשר יש מחסור כלכלי, כאשר הפערים החברתיים מתרחבים, אי אפשר לשבת "בטח בארצכם". לא במקרה קושר הכתוב את שתי ההבטחות זו בזו "ורדפתם את אויבכם ונפלו לפניכם לחרב... ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו".

וחשוב שנזכור זאת גם היום כאשר מתעורר הוויכוח על תקציב הביטחון. ביטחון הוא גם ביטחון חברתי כלכלי. כך כתוב בפרשה.

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב