חסר רכיב

מועד נוסף לרישום לגני ילדים

הורים שעדיין לא רשמו את בנם/בתם לגן הילדים לשנת הלימודים תשע"ה.

ולתושבים חדשים במרחבים,  נפתח מועד נוסף לרישום. הנכם יכולים לבצע את הרישום בתאריכים יום ג' 20/5/14  ויום ג' 27/5/14   בין השעות 19.00 – 13.00  במחלקת החינוך במועצה.

 

יש להצטייד בתעודת זהות ודמי רישום.

 

 

 

 

                                                                            ב ב ר כ ה,

 

                                                                            דליה יוסף

                                                                        מנהלת מח' החינוך

חסר רכיב