חסר רכיב

פטיש

מושב פטיש הוקם בשנת 1950 על ידי עולים ממצרים. בשלב ההוא קראו למושב אימרה ג'. כעבור חודש וחצי נטשו את השטח המצרים והתיישבו שם, למשך שבוע, עולים מתוניס. בסוכנות היהודית חיפשו קבוצה שתנאי ההתיישבות בנגב תתאים לה וכך הגיעו למקום עולים מכורדיסטן. מקור השם "פטיש" לקוח משמה של מצודה ויישוב עתיק שהיה באזור. השם 'פטיש' מופיע לראשונה במפת מידבא, המפה הקדומה ביותר של ארץ ישראל. השם של המקום במפה הוא 'פוטיס'.

שטח המושב הוא כ- 4,000 דונם וכיום, מתפרנסים רוב תושבי פטיש מענף הרפת - גידול בקר לחלב.
ענפי יצור: לול, צאן, מטעים, פרדסים, פלחה, ירקות.

חינוך
גן ילדים

תרבות וקהילה
בישוב: מרפאה, גן משחקים, צרכניה, בית כנסת, מקווה, מועדון נוער
ספורט - מגרש כדורגל ומגרש כדורסל

חברי הוועד המקומי:
כהן פנחס יו"ר ועד   פטיש 050-4400659
קורבשי צביקה יו"ר ועד פטיש  
מגריבי הילל חבר ועד פטיש 057-7663020
כהן שמעון חבר ועד פטיש 054-4758502
רמי דוידיאן חבר ועד פטיש  

חסר רכיב