חסר רכיב

פרשת שלח, יום שישי ט"ו בסיוון תשע"ד

פרשת השבוע, פרשת שלח, מביאה את סיפור המרגלים. שנים עשר נשיאים ששולח משה, לתור את הארץ, לפני כיבושה. משה גם נותן להם הנחיות לקראת המשימה: "וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא אם רב... ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הבמחנים אם במבצרים".

ואכן, המרגלים יוצאים לשליחות וכשהם חוזרים, כמעט כולם, למעט שניים, מביאים איתם מסר קשה "עז העם היושב בארץ והערים בדורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם."

רק שניים מהמרגלים, יהושע וכלב, מעודדים את העם "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה", אבל יתר המרגלים משוכנעים "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו".

בעקבות דברי המרגלים, שהפחידו את העם, גוזר עליהם ה' "וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה'".

השאלה הגדולה היא, מדוע נענשו המרגלים? האם לא היה עליהם להביא דיווח אמיתי על מה שראו עיניהם? האם היו אמורים לשקר?

התשובה ברורה: המרגלים היו אמורים להביא עובדות – אבל הם הוסיפו הערכות. חטא המרגלים היה כשאמרו לעם "לא נוכל לעלות... כי חזק הוא ממנו". בכך חרגו מתפקידם וזרעו פחד בעם.

יש לפנינו קשיים? בלי ספק. אבל עלינו להתמודד איתם ולא להרים ידיים.

שבת שלום

שי חג'ג'

חסר רכיב