חסר רכיב

תחום איכות סביבה

תחום איכות הסביבה עוסק במגוון נושאים סביבתיים: חינוך סביבתי והסברה, מחזור, טיפול בניקיון ובמפגעים סביבתיים. אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם ועדת איכות סביבה. תחום איכות הסביבה במועצה שם לו למטרה לפעול למען קידום הקיימות ברחבי המועצה.
מטרות:
1. איכות סביבה לרווחת התושבים.
2. העלאת המודעות לשמירה על הסביבה של תושבי המועצה.
3. הקניית כלים לקיום אורח חיים בר קיימא בקרב מושבי ותושבי המועצה.
מיחזור
במושבי המועצה מרכזי מיחזור בהם מיכלים לאיסוף קרטון, נייר, בקבוקים, זכוכיות, ביגוד ובקרוב גם מיכלים לאיסוף מתכת. המטרה היא לצמצמם הטמנת פסולת ולהעלות את אחוזי המיחזור.
ניקיון
המועצה בשיתוף עם וועדי הישובים מבצעת מבצעי ניקיון בישובים באמצעות הצבת גונדולות לפינוי פסולת יבשה וניקיון גזם ופסולת פזורים בשטחים הציבוריים .
במסגרת הסברה קהילתית שאנו עורכים בנושאי שמירה על הסביבה, וקידום תחום הקיימות במרחבים מתקיימים ירידים ירוקים, תכניות חינוכיות סביבתיות במערכת החינוך וליווי ועדי היישובים לטיפוח ושמירה על הסביבה.

פקח סביבתי
הפקח הסביבתי מוסמך עפ״י חוק לאכוף ולתת דו״חות לעברייני סביבה.
כדי לוודא פינוי פסולת במהלך בנייה, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם הוועדה לתכנון ובנייה "נגב מערבי" ("שמעונים" לשעבר), ולא ניתן לקבל טופס 4 ללא אישור איכות הסביבה, כי הפסולת פונתה מהשטח.
תחומי אחריות:
- אכיפת חוקי איכות הסביבה.
- פיקוח ואכיפה - רישוי עסקים.
- הסברה ופעילויות לתלמידים, להעלאת המודעות לאיכות הסביבה.
- הסברה לוועדי היישובים - כדי למנוע היווצרות פסולת.

עמי זוהר - פקח סביבתי
08-9929429
050-4240030
ami@merchavim.org.il
לרעיונות וקידום פרוייקטים ניתן לפנות לעמי זוהר

חסר רכיב