חסר רכיב

אמצעים למניעת גניבות בקר


תושבים בעלי רפתות נדרשים לעיתים להתמודד עם גניבות בקר.
על מנת לסייע לכם במניעת גניבות ריכזנו את הפעולות האפשריות הבאות:
 1. הגברת עירנות.
 2. תדרוך השומרים (אם יש).
 3. מומלץ להציב תאורה סביב הרפתות, כולל תחזוקה ותיקון הגדרות. יש להציב את היונקיה(עגלים קטנים) בקרבה מירבית למגורים ולא בסוף הרפת.
 4. כאשר מגיעים לקוחות פוטנציאליים ומתעניינים ברכישת בקר יש לכתוב את מספר הרכב שלהם ולדווח על כך לירון יפרח. הדבר נכון גם לגבי רכבים חשודים שמסתובבים בתחום הישוב בכלל ובסביבת הרפת בפרט.
 5. יש לבקר ברפת מספר פעמים בלילה.
 6. מרבית גניבות הבקר מתבצעות בין השעות 23:00 ל- 04:00, יש להגביר ערנות בשעות אלה.
 7. יש למגן את הרפת באמצעות אזעקה, גזרות ומצלמות.
 8. על כל אירוע חריג יש לחייג למשטרה (100) או לדווח לגורמי הביטחון הבאים:
 • רב"ש ישוב (אם יש)
 • אברהם אליסים - קב"ט המועצה 050-7617100
 • ירון יפרח - שוטר קהילתי 050-6273719
 • עובדי מליחי - מחב"ל 050-6276210
 • שי כנה - מפעיל מתנדבים 050-6274753
 • סמי אברהם - מפעיל מתנדבים
מצורף מכתב שנשלח על ידי ירון יפרח ועוסק בנושא גניבות בקר וטרקטורונים.
 

מסמכים מייבוא

גניבות.pdf
חסר רכיב