חסר רכיב

פרוטוקול מליאת המועצה

מליאת המועצה נבחרת עפ"י חוק, בראשה עומד ראש המועצה וחבריה הם נציגי היישובים שנבחרים ע"י תושבי היישוב. מליאת המועצה מתכנסת אחת לחודש, לערך, והיא למעשה 'בית הנבחרים' למועצה יש סמכות לדון ולהחליט בנושאים שעל סדר יומה של הרשות, לאשר את מדיניותה ופעולותיה המרכזיות ולבקר את התנהלותה. 
החוק והשלטון המרכזי מגדירים את פעילותה, קובעים את חובותיה, תוחמים את סמכויותיה  ומבקרים אותה באופן שוטף. השר הממונה על הרשות הוא שר הפנים. בתום כל ישיבת מליאה נפרסם את הפרוטוקול בעמוד זה, לעיונכם

פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.10.16


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 21.9.16


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 31.08.16


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 21.07.16


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 30.6.16


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.5.16


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 31.03.16


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.2.16


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 27.1.16


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 24.12.15


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 26.11.15


פרוטוקול מליאת המועצה מיום 29.10.15


פרוטוקול מליאת המועצה  מיום 31.8.15


פרוטוקול מליאת המועצה 728.15 מיום 27.7.15


פרוטוקול מליאת המועצה 728.15 מיום 29.6.15


פרוטוקול מליאת המועצה 727.15 מיום 24.6.15


פרוטוקול מליאת המועצה 726.15 מיום 25.5.15


פרוטוקול מליאת המועצה 725.15 מיום 29.4.15


פרוטוקול מליאת המועצה 724.15 מיום 23.3.15


פרוטוקול מליאת המועצה 723.14 מיום 25.2.15


פרוטוקול מליאת המועצה 722.15 מיום 29.1.15


פרוטוקול מליאת המועצה 721.14 מיום 25.12.14


פרוטוקול מליאת המועצה 720.14 מיום 25.12.14


פרוטוקול מליאת המועצה 719.14 מיום 26.11.14


פרוטוקול מליאת המועצה 718.14 מיום 29.10.14


פרוטוקול מליאת המועצה 713.14 מיום 8.4.14
פרוטוקול מליאת המועצה 700.13 מיום 22.8.13

פרוטוקול מליאת המועצה 697/13 מיום 20.6.13<


פרוטוקול מליאת המועצה 09.09.2012

פרוטוקול מליאת המועצה 25.07.2012 חלק א'
                                                      חלק ב'

פרוטוקול מליאת המועצה 06.05.2012

פרוטוקול מליאת המועצה 25.03.2012

פרוטוקול מליאת המועצה 09.02.2012

פרוטוקול מליאת מועצה 26.12.2011חסר רכיב