חסר רכיב

פרוטוקול מליאת מועצה 26.12.11


בס"ד                

                                                                                                                                                  ט' טבת תשע"ב

                                                                                                                                                  04 ינואר 2012

 

 

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 675/11 מיום 26/12/11

בשעה 19:30 שהתקיימה באולם הישיבות במועצה

 

משתתפים:                                                       נעדרים:

אבנר מורי – ראש המועצה                     סמדר מדמון – פדויים

עוזי יונה – אשבול                                   ששון גריביאן – תלמי בילו

יגאל כהן – שדה צבי

ציון מלכה – קלחים

עובדיה מורד – ניר משה

עופרה יצחק חי – מבועים

שי חג'ג' – גילת                                     

ארמי פרג' – רנן                                     מוזמנים:

אפרים מורי – ניר עקיבא                        אשכול לוי – גזבר מזכיר המועצה

טלי צפרירי – פטיש                                אלון מררי – רו"ח

אורי עמרמי – מסלול                              יהודה רגב – מבקר המועצה

הרב ברוך גנוט – תפרח

ניר עמרני – פעמי תש"ז

זרח שרעבי – בטחה

 


 

על סדר היום:

  1. אישור הצעת תקציב של המועצה לשנת 2012.

תקציב המועצה לשנת 2012 על סך 92,892 אלש"ח הועבר לאישור מליאת המועצה, התקציב כולל דברי הסבר מפורטים, בתקציב הושם דגש במתן  מענה לשיפור השרות לתושב והגדלת סל השירותים.

ראש המועצה מסר לחברי המועצה כי זהו תקציב ראשוני, כאשר המטרה העיקרית הינה העברת התקציב במועד עפ"י חוק ונוהל תקין במועד, כפי שמתבקש ע"י משרד הפנים "אנו נקיים דיונים נוספים ומפורטים עם כלל חברי המועצה לשינויים הדרושים ותקציב המועצה".

גזבר המועצה סקר בפני חברי המועצה את חלוקת עוגת התקציב כמפורט:

 

בצד תקבולים (%)                                             בצד הוצאות (%)

ארנונה-                       40%                            שכר כללי-                    23%

יתר עצמיות -                10%                            פעולות כלליות -              17%

ממשרד החינוך-            28%                            שכר חינוך -                  17%

ממשרד הרווחה –         7%                              פעולות חינוך -               25%

מענק לאיזון -               10%                            שכר ופעילות רווחה-         9%

מענקים אחרים -           5%                              הוצאות מימון -                5%

                            100%                                                              100%

 

התקציב מבטא באופן ברור את יעדי המועצה לקראת שנת הפעילות. סעיפי התקציב הוגדלו ב- 3% ביחס לשנה קודמת, סעיפי הארנונה קודמו 3.1% לעומת שנה קודמת.

הוסבר והודגש כי בתקציב שמוגש נכלל סך 3,500 אלש"ח, הלוואה לאיזון תקציבי שטרם אושרה ע"י משרד הפנים. הלוואת האיזון באה לתת מענה לחוסר בצד ההכנסות שטרם מומשו ממשרד הביטחון עבור מדידות בסיס ח"א, הוגשה תביעה משפטית כנגד משרד הביטחון ואנו מאמינים שמהלך זה יגרום לקבלת הכנסות של כ-4 מיליון ₪.

עוד הודגש כי משרד הפנים תיקן את נוסחת המענק בדמות פנסיה התקציבית, אך באופן חלקי ולא מספק עדיין תשלומי הפנסיה של המועצה גבוהים מאוד ביחס לממוצע הארצי ועדיין קיים חוסר של 4.2 מיליון ₪ בין ההוצאות בפועל לבין השיפוי במענק.

בתקציב המועצה ניתן ביטוי לתוספת תקציבית של 400 אלש"ח לפינוי גזם ביישובי המועצה. סכום זה מתווסף ל- 2 מיליון ₪ המתוקצבים ומועברים באופן שוטף ליישובי המועצה, לביצוע פעולות בתחום המוניציפאלי.

 

נשאלו שאלות ע"י חברי המועצה, התקיים דיון והתקציב אושר פה אחד.


מאשרים,אבנר מורי                                                           אשכול לוי

ראש המועצה                                                 גזבר מזכיר המועצה

 

חסר רכיב