חסר רכיב

פרוטוקול מליאת מועצה 9.2.12בס"ד
 

י"ט שבט תשע"ב

          12 פברואר 2012

                                                                                

 

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 676/12 מיום  9/2/12

בשעה 17:00 שהתקיימה באולם הישיבות במועצה

 

משתתפים:                                                      

אבנר מורי – ראש המועצה                      סמדר מדמון – פדויים

עוזי יונה – אשבול                                 ששון גריביאן – תלמי בילו

יגאל כהן – שדה צבי                              מורי אפרים – ניר עקיבא

ציון מלכה – קלחים                                צפרירי טלי – פטיש

עובדיה מורד – ניר משה                        עמרמי אורי – מסלול

עופרה יצחק חי – מבועים

שי חג'ג' – גילת                                     

ארמי פרג' – רנן                                    

הרב ברוך גנוט – תפרח

ניר עמרני – פעמי תש"ז

זרח שרעבי – בטחה

 

 

מוזמנים:

עו"ד חי חיימסון, יועץ משפטי למועצה

יהודה רגב – מבקר המועצה

 


 

על סדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 675/11 מיום 26/12/11.
 1. קבלת מענק ממשרד החקלאות לשיקום תשתיות במושבים:

מושב פעמי תש"ז          - 2,500 אלש"ח, השתתפות המושב 500 אלש"ח.

מושב אשבול                - 2,500 אלש"ח, השתתפות המושב 500 אלש"ח.

מושב תלמי בילו            - 1,927 אלש"ח, השתתפות המושב 385 אלש"ח.

 

 1. קבלת מענק ממשרד הפנים לשיקום תשתיות כבישים וגני משחקים במושב תפרח 200 אלש"ח.
 1. שינויים בהרכב ועדות ערר לעניין ארנונה כללית.
 1. אישור תקציב ועד מקומי מושב גילת לשנת 2012.
 1. סגירת תברים סופיים מק.ע.פ. לפי הפירוט:

 

מס' תב"ר

שם התב"ר

סכום בש"ח

879

הנגשת כיתת גן ליקויי שמיעה

4,337

855

סימון והתקני בטיחות

14,122

845

שיפוץ 10 בתי קשישים

15,000

937

שיפוץ והתאמת גן ברנן

4,646

 

 

 1. ביטול תב"ר 910 – התאמת מבנה מגב למשק – לא בוצע.
 1. קבלת מענק מהחטיבה להתיישבות סך 56 אלש"ח בינוי קהילתי מערכות תומכות.
 1. הצעת תבחינים למוסדות נתמכים לשנת 2012.
 2. אישור סל שירותים לשבי דרום בסך 80,000 ₪ מתקציב סל השירותים הכולל. 

 3. קבלת מענק ממשרד הפנים (מנהלת תנופה) סך: 420,160 ₪ לסיוע לכפר דרום.
 4. אישור זכות חתימה.

 

המליאה מאשרת את סדר היום.הקלטה של המליאה –

 עקב תקלה במכשיר ההקלטה, מליאה זו לא הוקלטה.


 1. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס' 675/11 מיום 26/12/11.

המליאה מאשרת.

 

 1. קבלת מענק ממשרד החקלאות לשיקום תשתיות במושבים:

מושב פעמי תש"ז          - 2,500 אלש"ח, השתתפות המושב 500 אלש"ח.

מושב אשבול                - 2,500 אלש"ח, השתתפות המושב 500 אלש"ח.

מושב תלמי בילו            - 1,927 אלש"ח, השתתפות המושב 385 אלש"ח.

 

המליאה מאשרת.


 1. קבלת מענק ממשרד הפנים לשיקום תשתיות כבישים וגני משחקים במושב תפרח 200 אלש"ח.

המליאה מאשרת.


 1. שינויים בהרכב ועדות ערר לעניין ארנונה כללית.

 

נושא זה נדחה עד ללמידה ההוראה ויובא לאישור המליאה הקרובה.


 1. אישור תקציב ועד מקומי מושב גילת לשנת 2012.

המליאה מאשרת בכפוף להנחיות משרד הפנים והצו וכל הקשור להשתתפות הרשות, בהתאם להחלטותיה.

 

 1. סגירת תברים סופיים מק.ע.פ. לפי הפירוט:

 

מס' תב"ר

שם התב"ר

סכום בש"ח

879

הנגשת כיתת גן ליקויי שמיעה

4,337

855

סימון והתקני בטיחות

14,122

845

שיפוץ 10 בתי קשישים

15,000

937

שיפוץ והתאמת גן ברנן

4,646

 

 

המליאה מאשרת.


 1. ביטול תב"ר 910 – התאמת מבנה מגב למשק – לא בוצע.

המליאה מאשרת.


 1. קבלת מענק מהחטיבה להתיישבות סך 56 אלש"ח בינוי קהילתי מערכות תומכות.

 

המליאה מאשרת.


 1. הצעת תבחינים למוסדות נתמכים לשנת 2012.

 

המליאה מאשרת.

 

 1. אישור סל שירותים לשבי דרום בסך 80,000 ₪ מתקציב סל  השירותים הכולל.

 

המליאה מאשרת.


 1. קבלת מענק ממשרד הפנים (מנהלת תנופה) סך: 420,160 ₪ לסיוע  לכפר דרום.

                                                                                                     

המליאה מאשרת.

 

 1. אישור זכות חתימה.

 

עקב התפטרות גזבר ומזכיר המועצה, מר לוי אשכולי ועד לקליטת גזבר למועצה, הוחלט להוסיף לזכות החתימה למועצה את החברים הבאים :  עובדיה מורד ושלמה שרפי.

 

 


חתימת ראש המועצה, מורי אבנר או מורד עובדיה בנוסף לחתימתו של גזבר ומזכיר המועצה, מר לוי אשכול או של שרפי שלמה, מנהל מחלקת חינוך,  תחייב את המועצה בצירוף חותמת הרשות.

 

 

 

מאחר וראש המועצה בתקופה זאת מקבל על עצמו את האחריות של הגזברות ומזכירות המועצה, עובדיה מורד יסייע בידו בכל שיידרש וישמש כמ"מ של ראש המועצה בועדת שמעונים.

 

 

המליאה מאשרת

 

 

                                                                  רשם : מורי אבנר, ראש המועצה 

חסר רכיב