חסר רכיב

פרוטוקול מליאת מועצה 25.3.12בס"ד

ג' ניסן תשע"ב

26 מרץ 2012

                                                                                          

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 678/12 מיום 25/3/12 בשעה 17:00

שהתקיימה באולם הישיבות במועצה


 

משתתפים:                                                                   נעדרים:

אבנר מורי – ראש המועצה                                 שי חג'ג' - גילת              

עובדיה מורד – ניר משה                                    ששון גריביאן – תלמי בילו

אפרים מורי – ניר עקיבא                                    אורי עמרמי - מסלול

זרח שרעבי – בטחה                                          הרב ברוך גנוט - תפרח

עוזי יונה – אשבול                                               טלי צפרירי - פטיש

יגאל כהן – שדה צבי                                                                        

ציון מלכה - קלחים

ניר עמרני – פעמי תש"ז

ארמי פרג' – רנן

עופרה יצחק חי – מבועים

סמדר מדמון – פדויים


 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 676/12 מיום 9/2/12.
 2. אישור פרוגרמה לשנת 2012 ממשרד השיכון ע"ס 1,993 אלש"ח.
 3. אישור מעומדים לועדת ערר לארנונה :

יו"ר הוועדה : עו"ד ציון דהרי מושב פדויים.

חברי הועדה: אורי גריביאן – תלמי בילו

                  פנחס כהן – מושב פטיש

 1. אישור פרוטוקול מישיבת ועדת ביקורת מיום 11/3/12 בעניין דו"ח מבוקר  2010.
 2. אישור הצעת תקציב ועד מקומי מושב בטחה לשנת 2012.
 3. אישור הצעת תקציב ועד מקומי מושב מסלול לשנת 2012.
 4. אישור הצעת תקציב ועד מקומי מושב פדויים לשנת 2012.
 5. קבלת מענק ממשרד החינוך ע"ס 37,000 ₪ לרכישת ציוד בי"ס בנות בית יעקב תפרח.
 6. אישור דו"ח רבעוני 11 / 12 – 1.
 7. תרומה לעמותת "ידידי סורוקה" סך 5,000 ₪.
 8. אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות לשנת 2012 מיום 21/3/12.  
 9. הצעת תקציב מושב אשבול לשנת 2012.
 10. הצעת תקציב מושב תפרח לשנת 2012.

 

תוספת לסדר היום:

 1. הצעת תקציב מושב פעמי תש"ז לשנת 2012.
 2. הצעת תקציב מושב תלמי בילו לשנת 2012.
 3. הצעת תקציב מרכז מבועים לשנת 2012.
 4. קבלת מענק ממשרד החינוך סך 697.077 ₪ לבניית כיתת גן שני במושב רנן.
 5. קבלת מענק ממשרד החינוך סך 109,440 ₪ פעילות בלתי פורמלית לכפר דרום לתקופה 8/12 – 1 .

המליאה מאשרת את התוספת לסדר היום.

 

 

מליאת המועצה נפתחה בברכת חג שמח וכשר ובאיחולים לחברי המועצה ובני משפחתם.

 

 1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מיום 676/12 מיום 9/2/12.

המליאה מאשרת .

 

 1. אישור פרוגרמה לשנת 2012 ממשרד השיכון ע"ס 1,993 אלש"ח.

 

מושב

שם הפרוייקט

סכום בש"ח

בטחה

תשתיות ל- 93 יח"ד – שלב א'

752,900

גילת

תשתיות 105 יח"ד

431,100

פדויים

תשתיות ל- 63 יח"ד מתחם ב' קהילתי

394,000

שדה צבי

סבסוד תשתיות ל- 45 מגרשים

415,000

ס                          סה"כ

1,993,000

 

המליאה מאשרת.

 

 1. אישור מעומדים לועדת ערר לארנונה :

יו"ר הוועדה : עו"ד ציון דהרי מושב פדויים.

חברי הועדה: אורי גריביאן – תלמי בילו

                  פנחס כהן – מושב פטיש

 

המליאה מאשרת.


 1. אישור פרוטוקול מישיבת ועדת ביקורת מיום 11/3/12 בעניין דו"ח מבוקר  2010.

המליאה מאשרת.

 

 1. אישור הצעת תקציב ועד מקומי מושב בטחה לשנת 2012.

המליאה מאשרת.

 

 1. אישור הצעת תקציב ועד מקומי מושב מסלול לשנת 2012.

המליאה מאשרת.

 

 1. אישור הצעת תקציב ועד מקומי מושב פדויים לשנת 2012.

המליאה מאשרת.

 

 1. קבלת מענק ממשרד החינוך ע"ס 37,000 ₪ לרכישת ציוד בי"ס בנות בית יעקב תפרח.

המליאה מאשרת.

 

 1. אישור דו"ח רבעוני 11 / 12 – 1 .

 

ראש המועצה ביקש מאשכול להגיע למליאת המועצה ולהסביר את הדו"ח הרבעוני המסכם את שנת התקציב 2011. אשכול נענה לבקשת ראש המועצה וסקר בפני חברי המועצה את הדו"ח הכספי. היקף התקציב לשנת 2011 הינו 89,881 אלש"ח. המועצה עמדה ביעדי התקציבים, בצד ההכנסות קיים עודף של 1,300 אלש"ח ועמדה בתכנון גביית הארנונה, דבר המראה על שיפור ניכר במערך הגבייה וכן בעדכון ומדידות נכסים בישובים. בצד ההוצאות, קיימת חריגה של 1,275 אלש"ח הוצאות שלא תוכננו בתקציב הראשוני אך נתקבלה בגינם הכנסה, דבר הבא לידי ביטוי בעודף הכנסות. כאמור המועצה תסיים את שנת 2011 מאוזנת. אשכול הודה לחברי המועצה ולראש המועצה על שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת.

 

המליאה מאשרת.

 

 

10.תרומה לעמותת "ידידי סורוקה" סך 5,000 ₪.

 

המליאה מאשרת.

 

 

11.אישור פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות לשנת 2012 מיום 21/3/12.  

 

המליאה מאשרת.

 

 

12. הצעת תקציב מושב אשבול לשנת 2012.

 

המליאה מאשרת .

 

 

13. הצעת תקציב מושב תפרח לשנת 2012.

 

המליאה מאשרת.

 

 

14. הצעת תקציב מושב פעמי תש"ז לשנת 2012.

 

המליאה מאשרת.

 


15. הצעת תקציב מושב תלמי בילו לשנת 2012.

 

המליאה מאשרת.

 

 

16. הצעת תקציב מרכז מבועים לשנת 2012.

 

המליאה מאשרת.

 

 

17. קבלת מענק ממשרד החינוך סך 697.077 ₪ לבניית כיתת גן שני   

       במושב רנן.

 

המליאה מאשרת.

 

 

18. קבלת מענק ממשרד החינוך סך 109,440 ₪ פעילות בלתי

      פורמלית לכפר דרום לתקופה 8/12 – 1 .

 

המליאה מאשרת.

 

 

מאשר,

 

אבנר מורי

ראש  המועצה

 

 

חסר רכיב