חסר רכיב

פרוטוקול מליאת מועצה 6.5.12בס"ד

ט"ו אייר תשע"ב

07 מאי 2012

 

 

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 679/12 מיום 6/5/12 בשעה 18:00

שהתקיימה באולם הישיבות במועצה


 

משתתפים:                                                       נעדרים:

אבנר מורי – ראש המועצה                     עובדיה מורד – ניר משה - בחו"ל

אפרים מורי – ניר עקיבא                        סמדר מדמון - פדויים     

זרח שרעבי – בטחה                             טל צפרירי – פטיש

עוזי יונה – אשבול          

יגאל כהן – שדה צבי

ציון מלכה – קלחים

ניר עמרני – פעמי תש"ז                         מוזמנים:

ארמי פרג' – רנן                                   יהודה רגב – מבקר המועצה                 

עופרה יצחק חי – מבועים                       זבולון עזורה – גזבר המועצה

שי חג'ג' – גילת

ששון גריביאן – תלמי בילו

אורי עמרמי – מסלול

הרב ברוך גנוט – תפרח

 

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 678/12 מיום 25/3/12.
 2. פתיחת תב"ר מק.ע.פ סך 175,000 ₪ לתשלום דמי חכירה, למנהל  מקרקעי ישראל לבניין משרדי המועצה.
 3. קבלת מענק ממשרד החינוך סך 757,473 ₪ לבניית גן ילדים במושב אשבול.
 4. פתיחת תב"ר מק.ע.פ. סך 50,000 ₪ לגינון כניסה ק. החינוך מרחבים.
 5. אישור הלוואת איזון ע"ס 3,000 מיליון ₪ תנאים: פריים + 0.15 מבנק לאומי.
 6. מינוי ועד מקומי למושב קלחים.
 7. אישור העסקה גזבר מועצה +אישור מורשה חתימה + אישור תנאי שכרו. 

תוספת לסדר היום:

 1. מיגוניות למוסדות החינוך.                                           

המליאה מאשרת תוספת לסדר היום.

 

ראש המועצה מציג את הגזבר הנכנס זבולון עזורה (זבי).

זבי – מציג את עצמו.

הגזבר נשאל מס' שאלות על מקומות העבודה הקודמת והגזבר עונה בהרחבה.

 

המליאה מאחלת הצלחה לגזבר הנכנס.

 

 

 1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 678/12 מיום 25/3/12.

המליאה מאשרת.

 

 1. פתיחת תב"ר מק.ע.פ סך 175,000 ₪ לתשלום דמי חכירה, למנהל  מקרקעי ישראל לבניין משרדי המועצה.

המליאה מאשרת.


 1. קבלת מענק ממשרד החינוך סך 757,473 ₪ לבניית גן ילדים במושב אשבול.

המליאה מאשרת.

 

 1. פתיחת תב"ר מק.ע.פ. סך 50,000 ₪ לגינון כניסה ק. החינוך מרחבים.

המליאה מאשרת.

 

 1. אישור הלוואת איזון ע"ס 3,000 מיליון ₪ תנאים: פריים + 0.15 מבנק לאומי.

המליאה מאשרת.

 

 1. מינוי ועד מקומי למושב קלחים.

חברי וועד מקומי מושב קלחים:

 • סבאג אופיר.
 • פרישתא שניר.
 • בן משה עמרם.
 • כפיר חוכיימה.
 • יינון אהרוני.

המליאה מאשרת.

 

 1. אישור העסקה גזבר מועצה +אישור מורשה חתימה + אישור תנאי שכרו. 

המליאה מאשרת את המלצת ועדת הבחינה מיום 30/4/12 לקליטת הגזבר זבולון עזורה לשנת ניסיון ומסמיכה את ראש המועצה לחתום על חוזה בכירים בהתאם לחוזר מנכ"ל 80% משכר בכירים, דרגה 3 לשנת ניסיון.  

 

זכות חתימה:

חתימתו של הגזבר זבולון עזורה תהא במקום חתימתו של אשכול לוי הפורש, בתוספת חתימתו של ראש המועצה אבנר מורי תחייב ברשות בצרוף חותמת הרשות.

חתימתם של שלמה שרפי ועובדיה מורד בתוקף כך שחתימתו של הגזבר זבולון עזורה או שלמה שרפי ביחד עם חתימתו של ראש המועצה אבנר מורי או עובדיה מורד + חותמת הרשות תחייב את הרשות.

מליאת המועצה מאשרת את מר עזורה זבולון כנציג המועצה ב:

 • חבר דריקטריון החברה הכלכלית מטעם הרשות.
 • חבר דריקטריון במתנ"ס מטעם הרשות.

       

מליאת המועצה מאשרת את מר עזורה זבולון ת.ז. 058763459 כמנהל הארנונה של הרשות.

       

 1. מיגוניות למוסדות החינוך.                                           

בהתאם לדרישות המועצה למיגון מוסדות חינוך שאינם ממוגנים, אושרו למועצה:

א. בי"ס "מבועים" 20 מ"ר ,        תקציב – 145,600 ₪.

ב. גן "תירס" קלחים 12 מ"ר,      תקציב – 87,360  ₪.

ג. גן "דקל" קלחים 12 מ"ר ,       תקציב – 87,360 ₪.

ד. גן "גילת" קלחים 12 מ"ר ,      תקציב – 80,000 ₪.

 

מאשרים:

 

אבנר מורי                                                                     זבולון עזורה

ראש המועצה                                                                 גזבר המועצה

 

חסר רכיב