חסר רכיב

פרוטוקול מליאת מועצה 25.07.2012 (1)


בס"ד                                                                                                          

                                                                                                          י"ד אב תשע"ב

02 אוגוסט 2012

 

 

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 683/12 מיום 25/7/12 בשעה 17:30

שהתקיימה באולם הישיבות במועצה

 

 

משתתפים:                                                    נעדרים:                

אבנר מורי – ראש המועצה                              ציון מלכה - קלחים

עובדיה מורד – ניר משה                                 טל צפרירי - פטיש

ארמי פרג' – רנן                                            סמדר מדמון - פדויים

שי חג'ג' – גילת                                            

עופרה יצחק חי – מבועים

ששון גריביאן – תלמי בילו

ניר עמרני – פעמי תש"ז                                  מוזמנים:

אפרים מורי – ניר עקיבא                                 יהודה רגב – מבקר המועצה

ברוך גנוט – תפרח                                        זבולון עזורה – גזבר המועצה

יגאל כהן – שדה צבי

עוזי יונה – אשבול

 

 

תוספת לסדר היום:

שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי מרחבים.

 

 

1.    הגדלת תב"ר 789 – תשתיות מושב שדה צבי ב- 415,000 ₪.

המליאה מאשרת.

 

2.    אישור פתיחת תב"ר – סימון כבישים והתקני בטיחות 2012 ע"ס 133,929 ₪.  מקורות מימון: ק.ע.פ – 13,393 ₪ , משרד התחבורה: 120,536 ₪.

המליאה מאשרת.

 

3.    אישור פתיחת תב"ר – הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבי"ס מבועים, סך 30,000 ₪ ממשרד החינוך.

המליאה מאשרת.

 

4.    אישור פתיחת תב"ר : עתודה מעבדות מדע וטכנולוגיה בסך 40,000 ₪ ממשרד החינוך.

המליאה מאשרת.

 

5.    אישור עבודה נוספת מנהל מחלקת ספורט אבי כליף.

בכפוף והתנאים עפ"י משרד הפנים.

המליאה מאשרת.

 

6.    שינוי תכנית עבודה משרד השיכון והבינוי סה"כ 3,000,000 ₪ לפי הפירוט:

סבסוד תשתיות 133 מגרשים

מושב אשבול

1,500,000 ₪

פתיחת תב"ר

תשתיות ל- 80 יח"ד

מושב רנן

500,000 ₪

פתיחת תב"ר

מועדון ניר עקיבא

ניר עקיבא

1,000,000 ₪

פתיחת תב"ר

 

המליאה מאשרת.

 

 

7.    שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי מרחבים.

 

מורשי החתימה הם:

מנהלת ביה"ס –      ד"ר סיגלית נגר,              מ.זהות: 23696305

מזכירת ביה"ס –     הגב' כרמלה אליהוא,         מ.זהות: 55856512

 

 

 

 

מאשרים,

 

אבנר מורי                                                    זבולון (זבי) עזורה

ראש המועצה                                                            גזבר  המועצה

 

 

חסר רכיב