חסר רכיב

פרוטוקול מליאת המועצה 25.07.2012 (2)


בס"ד

י"ד אב תשע"ב

02 אוגוסט 2012

        

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 682/12 מיום 25/7/12 בשעה 17:00

שהתקיימה באולם הישיבות במועצה

 

 

משתתפים:                                                    נעדרים:                

אבנר מורי – ראש המועצה                             ציון מלכה - קלחים

עובדיה מורד – ניר משה                                 טל צפרירי - פטיש

ארמי פרג' – רנן                                            אורי עמרמי - מסלול

שי חג'ג' – גילת                                             סמדר מדמון - פדויים

עופרה יצחק חי – מבועים

ששון גריביאן – תלמי בילו

ניר עמרני – פעמי תש"ז                                  מוזמנים:

אפרים מורי – ניר עקיבא                                 יהודה רגב – מבקר המועצה

ברוך גנוט – תפרח                                        זבולון עזורה – גזבר המועצה

יגאל כהן – שדה צבי

עוזי יונה – אשבול

 

 

1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 681/12 מיום 27/6/12.

 

המליאה מאשרת.

 

 

2. עדכון תקציב מועצה 2012.

 

המליאה מאשרת את עדכון התקציב 2012 ותקציב 2012 כמפורט בנספח א' ו- ב'.

סה"כ תקציב המועצה לשנת 2012 הינו ע"ס 94,770 אלש"ח. 

 

                                                

 

מאשרים,

 

         אבנר מורי                                                         זבולון (זבי) עזורה

ראש המועצה                                                            גזבר  המועצה

חסר רכיב