חסר רכיב

המחלקה הטכנית


המחלקה מספקת שירותים למחלקות ולמוסדות שבאחריות המועצה ולתושבים.

תחומי פעילות:
  • אחזקה שוטפת של מוסדות הציבור והחינוך המצויים באחריות המועצה.
  • תחזוקת תשתיות החשמל ותאורת הרחובות ביישובים
  • סיוע בביצוע אירועים אזוריים.

משה יהודה- מנהל המחלקה

גרשון סלמי- חשמלאי ראשי

טלפון : 9929471 - 08 
פקס:  9961150- 08
חסר רכיב