חסר רכיב

אינדקס עסקים - שירותי רכב



שם העסק
ישוב
פרטי התקשרות
פרטי העסק
שמאות רכב – ברוך גבריאלימבועים

08-6231412

050-5283555

bgavri@bgavri.com
שמאות רכב ורכוש
מוסך האחים דחבשצומת גילת08-9963580מוסך חשמל והתקנת מערכות מיזוג לרכב
פנצ'רייה – צפרירי חנוךפטיש

08-9925283

057-7712073
העסק ממוקם באופקים, תיקון צמיגים וכיוון פרונט
הסעות – יחזקאל גבריאליפטיש

08-9922146

050-2887165
שירותי הסעות עד 14 אנשים
ש.י. מובילי מרחבים - סבטי ירמיפטיש08-9963664
050-5243248

פנצ'רייה – רוני צפריריפעמי תש"ז057-2896111העסק ממוקם בנתיבות. חילוצי דרך

















חסר רכיב