חסר רכיב

תחבורה

המחלקה אחראית על תחום התחבורה במועצה החל מהכשרת נהגים מקצועיים ועד תמרור צמתים וריכוז מטה הבטיחות.

תחומי פעילות:
  • ריכוז ועדת התנועה, תמרור במרחב המועצה וריכוז מטה בטיחות במועצה.
  • פרסום מידע ועדכון נהגים בנושא שינויים בתקנות התעבורה ונהלי נהיגה.
  • הדרכה והשתלמויות מקצועיות לאורך השנה, לכל נהגי המועצה.
  • ארגון מערך הסעות התלמידים ביישובי המועצה למוסדות החינוך.
ההסעות
אוטובוסים של המועצה ואוטובוסים של חברות פרטיות מסיעים מדי יום את התלמידים.
הסעות למוסדות החינוך המיוחד מתבצעות על ידי חברות הסעה מאושרות ע"י משרד התחבורה, העומדות בכל נהלי הבטיחות הנדרשים.
מידי יום מוסעים אלפי תלמידים למוסדות החינוך וליישובי המועצה.


מנהל המחלקה - יוסי ברוכי
טל': 9925387 - 08
פקס: 9925683 - 08
מייל : yossi352@bezeqint.net

רכז הסעות - יוסי יהודה
טל': 9960862 - 08
חסר רכיב