חסר רכיב

ביקור סדירהקב"סית הינה נציגת משרד החינוך והרשות המקומית להבטחת
ביקור סדיר של תלמידים בבתי הספר על פי חוק חינוך חובה

~ מניעת נשירה סמויה וגלויה של תלמידים
~ שותפה בישיבות בינמקצועיות הדנות בתלמידים בסכנת נשירה
~ קשר הדוק ורציף עם בית הספר
~ איתור תלמידים שלא ביצעו רישום למוסד חינוכי
~ קשר רציף עם משפחות תלמידים
~ חיפוש מסגרות נוספות לתלמידים עם קשיים תפקודיים
~ שיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה בהתאם לצורך
~ שותפה בבניית תכניות לאיתור וטיפול בילדים ונוער בסיכון
~ ניהול שוטף וליווי של מועדוניות היום במועצה


טלי בוחבוט
קצינת ביקור סדיר
טלפון 9929450-08
tali@merchavim.org.il
חסר רכיב