ניר יפרח מנהל בחירות מועצה אזורית מרחבים  2018

 050-620-7559
nir.img@gmail.com 

תוצאות בחירות שדה צבי

תוצאות בחירות קלחים

תוצאות בחירות פעמי תש"ז

תוצאות בחירות אשבול

תוצאות בחירות מבועים

תוצאות בחירות ניר משה

תוצאות בחירות ניר עקיבא

תוצאות בחירות תלמי ביל"ו

תוצאות בחירות גילת

תוצאות בחירות תפרח

תוצאות בחירות בטחה

תוצאות בחירות פדויים 

תוצאות בחירות רנן

תוצאות בחירות מסלול

תוצאות בחירות פטיש

הודעת בחירות שדה צבי

הודעת בחירות פעמי תש"ז

הודעת בחירות קלחים

הודעת בחירות אשבול

הודעת בחירות ניר משה

הודעת בחירות ניר עקיבא

הודעת בחירות מבועים

הודעת בחירות תלמי ביל"ו

הודעת בחירות פטיש

הודעת בחירות מסלול

הודעת בחירות רנן 

הודעת בחירות פדויים

הודעת בחירות בטחה

הודעת בחירות גילת

הודעת בחירות תפרח  

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות – פרסום 2

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות אזוריות 

הודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

רשימת כינויים ואותיות פנויות - מכתב של מנכלית ועדת הבחירות לכנסת

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה אזורית מרחבים

מועמדות למזכיר קלפי

אשבול: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

בטחה: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

גילת: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

מסלול: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

ניר משה: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

ניר עקיבא: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

פדויים: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

פטיש: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

פעמי תש"ז: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

קלחים: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

רנן: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

שדה צבי: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

תלמי ביל"ו: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

תפרח: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי