סדנאות מוכנות לכיתה א'


להורי בוגרי גני הילדים, במהלך חודש מאי יתקיימו סדנאות מוכנות לכיתה א' בגנים.
פרטים ורישום אצל מנהלות הגן.

סדנאות מוכנות לכיתה א