26.4.21: בצפר להורים: סדנא לניהול זמן וסדנה ליצירה בעץ