הכנה משמעותית לצה"ל: כושר קרבי לכיתות ט-יב. מפגש חשיפה ב 10.5.21