טפסים - חינוך נפתח בחלון חדש
אישור תושב נפתח בחלון חדש
טופס הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים נפתח בחלון חדש
כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לגן ילדים נפתח בחלון חדש
טופס הנחה מתשלום ארנונה - כללית נפתח בחלון חדש
טופס תשלום ארנונה בהוראת קבע נפתח בחלון חדש
היטל ארנונה כללית לשנת 2015 נפתח בחלון חדש
היטל ארנונה כללית לשנת 2014 נפתח בחלון חדש
היטל ארנונה כללית, מ. א. מרחבים, לשנת 2014 נפתח בחלון חדש
דו"ח רבעוני מס' 2 לשנת 2013 נפתח בחלון חדש
היטל ארנונה לשנת 2013 נפתח בחלון חדש
דוח רבעוני לשנת 2012 דוח 4 נפתח בחלון חדש
צו המועצות המקומיות (האזוריות) נפתח בחלון חדש