במועצה האזורית מרחבים פועלים 33 גני ילדים - 20 גני ממלכתי ו - 13 גני ממלכתי דתי (הרשימה המלאה בהמשך עמוד זה).

מדור גני ילדים אחראי על ניהול מערך הגנים, תוך יצירת שיתופי פעולה ותכלול גורמים ושותפים הפועלים במרחב -תוך שימת דגש על חינוך מיטבי לגיל הרך.
יצירת מרחבים לימודיים מגוונים תוך העשרה והתאמת סביבת הלימודים ותכניה לכלל ילדי הגן, בדגש על איתור צרכי הפרט השונים.

נגישות: עבודות ההנגשה שבוצעו במבנים הנ"ל תואמות את דרישות הנגישות ואת דרישות חוק התכנון והבניה בנוגע לשוויון לאנשים עם מוגבלות. לפירוט לחצו כאן

תחומי האחריות של המדור:

 • רישום ושיבוץ ילדי המועצה בגנים
 • יישום ומדיניות גיל הרך בהלימה למדיניות משרד החינוך, האגף הקדם יסודי והרשות
 • בניית תוכנית העשרה שנתית, ליווי מעקב ובקרה
 • ייזום וקידום תוכניות להעשרה מרחבי הלמידה בגן
 • ליווי פדגוגי של צוותי החינוך בגנים ופיתוח מקצועי
 • קשרי קהילה כמערך תמיכה חינוכי, וקשר רציף עם ההורים
 • הבניית מערך פעילויות הקיץ

שעות פעילות הגנים גני חובה: 

ימים א' עד ה'- 16:00-7:30 (תוכנית יוח"א), יום ו'- 12:00-7:30 

גני טרום חובה: ימים א' עד ה'- 14:00-7:30, יום ו'- 12:45-7:30 (תוכנית מיל"ת- הארכת יום עד 16:00 בימים א'-ה') 

תוכניות מרכזיות הפועלות בגנים

 • קרן קרב
 • יוח"א - הארכת יום הלימודים
 • סיורים לימודיים
 • סל תרבות
 • מיל"ת - מסגרת יום לימודית תוספתית
 • ספריית פיג'מות
 • מצוינגב - מדעים
 • תוכנית ההזנה

אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - גני ילדים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורית יהודה מנהלת מדור גני ילדים 08-9929441 [email protected]
זהבה יצחק מדור גנים 08-9929441 [email protected]

גני הילדים

שם הגן מושב טרום/חובה סיווג מעקה שירותי נכים טלפון
תאנה פטיש חובה ממלכתי-דתי     08-9961519
מתן (גפן) פטיש טרום חובה ממלכתי-דתי     08-8599465
קשת מסלול טרום חובה ממלכתי     08-9926018
פורח מרחבים חובה ממלכתי     08-9963607
צבעוני רנן חובה ממלכתי     08-8599454
חמניה רנן טרום חובה ממלכתי     08-9633843
דקלים פדויים חובה ממלכתי-דתי     08-9960849
מעיין בטחה חובה ממלכתי-דתי     08-9960938
פעמון בטחה טרום חובה ממלכתי     08-9923493
יפה נוף גילת חובה ממלכתי-דתי     08-9926240
ורד גילת חובה ממלכתי-דתי     08-9922376
רימון גילת חובה ממלכתי     08-6460730
אורנים גילת טרום חובה ממלכתי-דתי     08-9960848
אשלים אשל הנשיא חובה ממלכתי     08-408974
ברוש  חצרים חובה ממלכתי     08-9907112
פרפר חצרים טרום חובה ממלכתי     08-9907113
צופית חצרים טרום חובה ממלכתי     08-9907135
פשוש תלמי בילו חובה ממלכתי     08-6340443
שמח ניר משה חובה ממלכתי     08-9933936
פרפר נרי משה טרום חובה ממלכתי     08-9934763
שבי דרום שבי דרום טרום חובה ממלכתי     08-6842442
שבי דרום שבי דרום חובה ממלכתי-דתי     08-6842442
ציפי מבועים חובה ממלכתי     08-942390
שלמה מבועים חובה ממלכתי     08-9942329
צלילים מבועים טרום חובה ממלכתי     08-9932134
תירס אשבול חובה ממלכתי     08-6374534
יאיר אשבול חובה ממלכתי-דתי     08-9932331
קשת קלחים חובה ממלכתי     08-9931394
שקד קלחים חובה ממלכתי-דתי     08-932022
דקל קלחים טרום חובה ממלכתי     08-8523391
פעמוני רבקה פעמי תש"ז חובה ממלכתי     08-9931027
גפן פעמי תש"ז חובה ממלכתי-דתי     08-8648401
שדות שדה צבי חובה ממלכתי     08-9941131