אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - החברה הכלכלית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אמנון ניב מנכ"ל החברה הכלכלית 089929423 amnon@merchavim.org.il
אורפז צפרירי מנהלת לשכת החכ"ל 08-9929423 orpaz@merchavim.org.il
אוהד חזי פרויקטר בחברה הכלכלית 08-9929478 hezi@merchavim.org.il

החברה כלכלית לפיתוח מרחבים פועלת כזרוע ביצועית, יעילה של המועצה. החכ"ל מפתחת, מרחיבה ומשדרגת ישובים ותיקים וכן אזורי תעשייה ומבני ציבור. כמו כן החכ"ל אחראית על פיתוח נופים ושטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים) בכל יישובי המועצה, על-פי חזון ראש המועצה ובשיתוף פעולה עם ראשי הוועדים בישובים.


תפקידי החברה

  • קידום תוכנית מתאר ופל"ח במועצה (פעילות לא חקלאית במגזר המושבי)
  • קידום סטאטוטורי
  • פיקוח על פיתוח תשתיות

נגיש. פרוטוקול אסיפה כללית חכל.pdf