הגזברות היא הגוף המוציא לפועל את המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבויות המועצה לשמירה על תקציב מאוזן. גזבר המועצה הינו אחד מהתפקידים הסטטוטוריים ברשות. בתפקידו, אמון הגזבר על כלל הפעילות הכספית והפיננסית של המועצה. תחת אחריות הגזבר כל מערך התקבולים מהמוסדות והגופים השונים, וממשרדי הממשלה. כמו כן, אחראי הגזבר גם על גביית ארנונה, היטלים ואגרות, והקצאתם לתחומי הפעילות השונים של המועצה.
ראוי לציין כי המועצה האזורית מרחבים, בהובלת מחלקת הגזברות, זכתה ברצף מאז 2013 בפרס היוקרתי של שר הפנים לניהול כספי תקין. 

***רישום לקבלת חשבונית ארנונה ואגרת ביוב במייל

בקשת אישור תושב באתר המועצה 

טופס מקוון להגשת בקשה להנחה  בארנונה ( נזקק / על פי מבחן הכנסה ) 

קבלת ח-ן תקופתי במייל 

תשלום ח-ן תקופתי באמצעות האינטרנט 

הוראת קבע בכרטיס אשראי 

הוראת קבע בנקאית 

כתובת מייל  לפניות למחלקת הגביה – gvia@merchavim.org.il

אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ורדה סבגן גזברות 08-9929430 varda@merchavim.org.il
אוחיון רועי עוזר גזבר 08-9929430 roy@merchavim.org.il
שמעון פרץ גזבר המועצה 08-9929430 shimon@merchavim.org.il

הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הלל פנינה מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות 08-9929432 Pninah@ merchvim.org.il
פנינה יצחק הנהלת חשבונות 08-9929435 pninai@MERCHAVIM.ORG.IL
אסתר מתוק הנהלת חשבונות 08-9929434 etim@MERCHAVIM.ORG.IL
הנהלת חשבונות 08-9929436 pninah@merchavim.org.il

מדור שכר

טבלת אנשי קשר - מדור שכר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
כרמלה יהודה מדור שכר 08-9929482 carmelay@MERCHAVIM.ORG.IL
לאה יהושע מדור שכר 08-9929481 leay@MERCHAVIM.ORG.IL

גבייה

טבלת אנשי קשר - גבייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מחלקת גבייה מייל ראשי gvia@merchavim.org.il
ראובן מחבטי מנהל מחלקת גבייה 08-9929437 Reuvenm@MERCHAVIM.ORG.IL
איריס פרג' גבייה 08-9929436 iris@MERCHAVIM.ORG.IL
אתי אליהו גבייה 089929422 Etti@merchavim.org.il
מירי טהור גבייה 089929412 miri@Merchavim.org.il

תחומי פעילות

 • הכנת תקציב שנתי והעברתו לאישור במוסדות המועצה.
 • ביקורת שוטפת על ביצוע התקציב בהתאם לאישורים שניתנו.
 • אחריות ועבודה שוטפת מול מנהלי המחלקות ומדור שכר במועצה כולל גופים חיצוניים נוספים.
 • הכנת ספרי החשבונות של המועצה, דו"חות תקציב ומאזן.
 • העברת דו"חות תקציב ומאזן למשרד הפנים ולגופים אחרים, לביקורת תקופתית ושנתית.
 • גיוס מקורות מימון ממשלתי ואחר לפרויקטים של פיתוח ומעקב אחר ביצועם.
 • אחריות על ועדת מכרזים, וועדת תמיכות.
 • פיקוח וניהול מעקב ובקרה אחר הגופים המסונפים למועצה, כולל עמותות.
 • אחריות על גביית ארנונה, אגרות והיטלים עפ"י חוקי העזר.
 • אחריות על הרכש המבוצע במועצה
   

מחלקת גבייה

מהי ארנונה?

ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בנכסי דלא ניידי – מבנים, דירות, קרקעות וכיוצא באלה – בהתאם לשימוש בהם.

כיצד משלמים?

ניתן לשלם את חשבונות הארנונה בקופת המועצה, בבנק הדואר או בבנקים המסחריים, ובאתר האינטרנט. תשלום חשבונות ארנונה
ניתן לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו-חודשיים, בכל חודש אי-זוגי החל מינואר 2014 בתוספת הצמדה עפ"י החוק.
המשלמים בהוראת קבע בבנק ייהנו מהנחה של 2%.
לידיעתך- כל פיגור בתשלום יגרור ריבית והפרשי הצמדה עפ"י החוק.

שעות קבלה

ימים א' עד ד'   שעות  8:00  - עד  15:30

יום  ה'            שעות  8:00 -  עד 12:00

פנייה במייל: gvia@Merchavim.org.il

מידע כללי

על כל שינוי בבעלות הנכס או במחזיק הנכס יש להודיע למחלקת הגביה, להחלפת מחזיק יש להביא חוזה רכישה / שכירות וצילום תעודת זהות .

ערר על קביעת ארנונה

נישום רשאי להגיש ערר על קביעת הארנונה תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:

 • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העירייה.

על מנהל הארנונה להשיב על ההשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת הערער של הרשות המקומית.
על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות.

 

עוברים לחשבונית ירוקה. למילוי פרטים למשלוח חשבונית ארנונה במייל לחצו כאן

מסמכים

תשלום ארנונה מקוון: טופס בקשה/ עידכון הוראת קבע בנקאית 

תשלום ארנונה מקוון: טופס הוראת קבע לתשלום בכרטיס אשראי

בקשה לקבלת הנחה עבור תשלום ארנונה כללית 

בקשה לקבלת הנחה עבור תשלום ארנונה למחזיק שהוא "נזקק" 

2022

היטל ארנונה כללית לשנת 2022

 

2021

פנייה לעמותות לשנת 2021 לתמיכות

2020

דיווח לרשות המים לשנת 2020 

ספר תקציב 2020

היטל ארנונה כללית לשנת 2021

מצגת תקציב 2020

פנייה לעמותות לתמיכה, לשנת תקציב 2020

היטל ארנונה 2020

דו"ח לתושב 2019

2019

דו"ח לתושב 2019

תקציב 2019

דוח לתושב 2018

פנייה לעמותות לתמיכה 2019

היטל ארנונה כללית לשנת 2019

2018

תקציב 2018

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017

דוח לתושב לשנת 2018

פניה לעמותות לתמיכה 2018

טיוטת היטל ארנונה 2018

2017

תקציב 2017

דו"ח לתושב לשנת 2017

היטל ארנונה לשנת 2017

פרוטוקול ודוח תמיכות לשנת 2017

2016

תקציב 2016

דו"ח לתושב לשנת 2016

היטל ארנונה לשנת 2016

דוח תמיכות לשנת 2016

2015

דו"ח כספי לשנת 2015

היטל ארנונה כללית לשנת 2015

2014

היטל ארנונה כללית לשנת 2014

היטל ארנונה כללית, מ. א. מרחבים, לשנת 2014

2013

היטל ארנונה לשנת 2013

דו"ח רבעוני מס' 2 לשנת 2013

מסמכים נוספים

טופס תשלום ארנונה בהוראת קבע

טופס הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

טופס הנחה מתשלום ארנונה - כללית 

צו המועצות המקומיות (האזוריות)

דו"ח רבעוני לשנת 2012: דו"ח 4