בקשת אישור תושב באתר המועצה 

אישור חריג להטלת ארנונה

תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

צו ארנונה 2025

כתובת מייל  לפניות למחלקת הגביה – [email protected]

מחלקת גבייה

שעות קבלה: א'-ד' 08:00-13:00 , 13:45-15:30 בימי חמישי אין קבלת קהל

פנייה במייל: [email protected]

מהי ארנונה?

ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בנכסי דלא ניידי – מבנים, דירות, קרקעות וכיוצא באלה – בהתאם לשימוש בהם.

כיצד משלמים?

ניתן לשלם את חשבונות הארנונה בקופת המועצה, בבנק הדואר או בבנקים המסחריים, ובאתר האינטרנט. תשלום חשבונות ארנונה
ניתן לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו-חודשיים, בכל חודש אי-זוגי החל מינואר 2014 בתוספת הצמדה עפ"י החוק.
המשלמים בהוראת קבע בבנק ייהנו מהנחה של 2%.
לידיעתך- כל פיגור בתשלום יגרור ריבית והפרשי הצמדה עפ"י החוק.

מידע כללי

על כל שינוי בבעלות הנכס או במחזיק הנכס יש להודיע למחלקת הגביה, להחלפת מחזיק יש להביא חוזה רכישה / שכירות וצילום תעודת זהות .

ערר על קביעת ארנונה

נישום רשאי להגיש ערר על קביעת הארנונה תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:

 • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העירייה.

על מנהל הארנונה להשיב על ההשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת הערער של הרשות המקומית.
על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות.

עוברים לחשבונית ירוקה. למילוי פרטים למשלוח חשבונית ארנונה במייל לחצו כאן

אנשי קשר 

גבייה

טבלת אנשי קשר - גבייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מחלקת גבייה מייל ראשי [email protected]
מירי טהור מנהלת מחלקת גבייה 08-9929412 [email protected]
איריס פרג' גבייה 08-9929436 [email protected]
חני אביב גבייה 089929422 [email protected]
אורטל דהן גבייה 089929412 [email protected]

הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הלל פנינה מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות 08-9929432 Pninah@ merchvim.org.il
פנינה יצחק הנהלת חשבונות 08-9929435 [email protected]
אסתר מתוק הנהלת חשבונות 08-9929434 [email protected]
הנהלת חשבונות 08-9929436 [email protected]

מדור שכר

טבלת אנשי קשר - מדור שכר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מיטל ניסים מדור שכר 08-9929482 [email protected]
מיטל ניסים מדור שכר 08-9929481 [email protected]

גזברות

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ורדה סבגן גזברות 08-9929430 [email protected]
אוחיון רועי עוזר גזבר 08-9929430 [email protected]
שמעון פרץ גזבר המועצה 08-9929430 [email protected]

תחומי פעילות- גזברות

הגזברות היא הגוף המוציא לפועל את המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבויות המועצה לשמירה על תקציב מאוזן. גזבר המועצה הינו אחד מהתפקידים הסטטוטוריים ברשות. בתפקידו, אמון הגזבר על כלל הפעילות הכספית והפיננסית של המועצה. תחת אחריות הגזבר כל מערך התקבולים מהמוסדות והגופים השונים, וממשרדי הממשלה. כמו כן, אחראי הגזבר גם על גביית ארנונה, היטלים ואגרות, והקצאתם לתחומי הפעילות השונים של המועצה.
ראוי לציין כי המועצה האזורית מרחבים, בהובלת מחלקת הגזברות, זכתה ברצף מאז 2013 בפרס היוקרתי של שר הפנים לניהול כספי תקין. 

 • הכנת תקציב שנתי והעברתו לאישור במוסדות המועצה.
 • ביקורת שוטפת על ביצוע התקציב בהתאם לאישורים שניתנו.
 • אחריות ועבודה שוטפת מול מנהלי המחלקות ומדור שכר במועצה כולל גופים חיצוניים נוספים.
 • הכנת ספרי החשבונות של המועצה, דו"חות תקציב ומאזן.
 • העברת דו"חות תקציב ומאזן למשרד הפנים ולגופים אחרים, לביקורת תקופתית ושנתית.
 • גיוס מקורות מימון ממשלתי ואחר לפרויקטים של פיתוח ומעקב אחר ביצועם.
 • אחריות על ועדת מכרזים, וועדת תמיכות.
 • פיקוח וניהול מעקב ובקרה אחר הגופים המסונפים למועצה, כולל עמותות.
 • אחריות על גביית ארנונה, אגרות והיטלים עפ"י חוקי העזר.
 • אחריות על הרכש המבוצע במועצה

2024

תבחינים לשנת 2024

אישור תבחינים לשנת 2024

צו ארנונה 2024

נוהל בקשה לקבלת תווי מזון

2023

תבחינים לתמיכות לשנת 2023 

2022

דוח לתושב 2022

דיווח לרשות המים לשנת 2022 

מכתב לנישומים 2023

צו ארנונה לשנת 2023

הצעה מאושרת לתבחינים- בקשות תמיכה

היטל ארנונה כללית לשנת 2022

צו ארנונה 2023

צו ארנונה 2023 עם בקשה לאישור חריג 

דיווח רשות המים 2021

2021

דוח לתושב לשנת 2021

פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2021

פנייה לעמותות לשנת 2021 לתמיכות

2020

דו"ח לתושב 2020

דיווח לרשות המים לשנת 2020 

ספר תקציב 2020

היטל ארנונה כללית לשנת 2021

מצגת תקציב 2020

פנייה לעמותות לתמיכה, לשנת תקציב 2020

היטל ארנונה 2020

דו"ח לתושב 2019

2019

דו"ח לתושב 2019

תקציב 2019

דוח לתושב 2018

פנייה לעמותות לתמיכה 2019

היטל ארנונה כללית לשנת 2019

2018

תקציב 2018

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017

דוח לתושב לשנת 2018

פניה לעמותות לתמיכה 2018

טיוטת היטל ארנונה 2018

2017

תקציב 2017

דו"ח לתושב לשנת 2017

היטל ארנונה לשנת 2017

פרוטוקול ודוח תמיכות לשנת 2017

2016

תקציב 2016

דו"ח לתושב לשנת 2016

היטל ארנונה לשנת 2016

דוח תמיכות לשנת 2016

2015

דו"ח כספי לשנת 2015

היטל ארנונה כללית לשנת 2015

2014

היטל ארנונה כללית לשנת 2014

היטל ארנונה כללית, מ. א. מרחבים, לשנת 2014

2013

היטל ארנונה לשנת 2013

דו"ח רבעוני מס' 2 לשנת 2013

מסמכים נוספים

צו המועצות המקומיות (האזוריות)

דו"ח רבעוני לשנת 2012: דו"ח 4