אודות המחלקה

עמי זוהר

מועצה אזורית מרחבים מעודדת פיתוח וקידום עסקים למען כלכלת ורווחת תושביה. יחד עם זאת, מוטלת עליה האחריות והמחויבות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב והסביבה. לשם כך, חוקקה מדינת ישראל את חוק רישוי עסקים שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה. המחלקה לרישוי עסקים, אחראית על קידום תהליכי רישוי בכל העסקים החייבים ברישיון עסק, בהתאם לחוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968.

כרמית טרבלסי

מחלקת רישוי עסקים שמה לה למטרה לפעול לקיום דיני רישוי עסקים בתהליך יעיל ואפקטיבי, להוצאת רישיון עסק תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח. המחלקה עושה כל שביכולתה  על מנת לשפר ולייעל את רמת השירות עבורכם, המשקיעים ובעלי העסקים במועצה המהווים חלק מרכזי ובלתי נפרד בהנעת וחיזוק הכלכלה במועצה. הנהלת המחלקה וצוות עובדיו עומדים לרשותכם לכל שאלה, בקשה או הבהרה ויתנו את המענה המתאים והאפקטיבי במיוחד עבורכם.

אנשי קשר

טבלת אנשי קשר - מחלקת רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
כרמית טרבלסי מזכירת מחלקת רישוי עסקים 08-9929429 [email protected]