שם מיקום מנהל/ת דרכי קשר
בתי ספר בית הספר היסודי הממלכתי "מרחבים ירוקים"
לדף הפייסבוק של בית הספר לחץ כאן
קריית החינוך, מרחבים עמליה דבש יהושפט טלפון 08-9924902
פקס 08-9926469 
בית הספר היסודי "הדסים" לבנים מושב תפרח יהודה נוברוסקי
מנהל חדר: משה היינמן
טלפון 08-9962111
פקס 08-9926469
בית הספר היסודי הממלכתי-דתי "נחלים"
לכניסה לאתר בית הספר לחץ כאן
קרית החינוך, מרחבים נהוראי אלקים טלפון 08-9962111
פקס 08-9923544
בית הספר היסודי הממלכתי "מבועים" מרכז כפרי, מבועים סמדר יהודה טלפון 08-9942498
פקס 08-9941153 
בית הספר היסודי "הדסים" לבנות מושב תפרח יעל ברוידה טלפון 08-9923880
פקס 08-9963236
בית הספר התיכון הקהילתי מרחבים
לדף הפייסבוק של תיכון אזורי מרחבים לחץ כאן
קריית החינוך, מרחבים רחל סיני טלפון: 08-9960444
פקס: 08-9924601 

בית ספר "מרחב"  

לאתר בית הספר

שדה צבי

הדס נגר- תורג'מן

אלון גור

טלפון: 077-5404118 פקס: 077-5401316
merhav.the.school@gmail.com

בית הספר היסודי ממלכתי-דתי "שבי דרום" שבי דרום נועם כהן טלפון 08-6845275