יש להוציא את הגזם ערב קודם ולא לפני. תודה

יש להתעדכן בלו"ז עם הוועד המקומי